Mederi, samen met i-mens: meer dan een logo

Mederi is met zijn 1.400 verpleeg- en zorgkundigen de grootste dienst thuisverpleging van en voor zelfstandige praktijken en versterkt hen in hun werking. Hiermee onderscheidt Mederi zich van andere spelers: we werken samen met zelfstandige praktijken en nemen ze niet over, met kwaliteit als focus. Vanuit Mederi beseffen we dat de versterking van zelfstandige praktijken baat heeft bij degelijke en verankerde samenwerkingen. En die hebben we acht jaar geleden gevonden bij i-mens.

Efficiënte organisatie van thuiszorg
Van familie over vrijwilligers naar professionele zorg; ze zijn allemaal noodzakelijk om ervoor te zorgen dat thuiszorg een waardige keuze is en blijft voor de patiënt. De vraag is al lang niet meer of mensen langer thuis willen blijven, de vraag is of er genoeg handen en middelen beschikbaar zijn om de zorg aan huis op een kwalitatieve manier te (blijven) realiseren. Zelfstandige praktijken thuisverpleging zijn een schakel in het aanbod, de totaliteit kan enkel aangeboden worden via samenwerking en coördinatie in de thuiszorg. Zo kan de juiste zorgverstrekker ingezet worden voor de juiste handeling: niet onder- maar ook niet overgekwalificeerd.

Thuiszorg én welzijn
De aandacht moet zowel naar zorg als naar welzijn gaan. Dit kan vandaag enkel door op een correcte en intelligente manier om te gaan met de mogelijkheden die de Gemeenschappen en de Federale Overheid bieden hieromtrent en door rekening te houden met de regelgeving. De uitdaging om dit te realiseren wordt groter naarmate de middelen schaarser worden. Ook hier is het antwoord een degelijke samenwerking; als we met een open geest naar deze uitdaging kijken zijn er mogelijkheden.

Hybride loopbanen: een meerwaarde in efficiëntie
Zowel loontrekkende zorgverleners als zelfstandigen zijn nodig en vullen elkaar aan. Niet alleen om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgverstrekkers zijn, maar evenzeer om tot een haalbare en efficiënte taakverdeling te komen. Er zijn heel wat verpleegkundigen die omwille van diverse redenen tijdens hun carrière switchen van loontrekkende naar zelfstandige en omgekeerd. Dit binnen een samenwerkingsverband faciliteren is een plus.

Digitale zorg en monitoring op afstand
Zorg en monitoring op afstand zijn mogelijk en digitalisering maakt steeds meer zijn intrede in de (thuis)zorg.  De investeringen hierin zijn echter van die aard dat ze enkel haalbaar zijn als verschillende organisaties de handen in elkaar slaan.

Samengevat: De combinatie van een geïntegreerd zorgaanbod, schaalgrootte, innovatie en streven naar kwaliteit kunnen efficiëntie brengen in de thuiszorg. De wil om dit op een ethisch verantwoorde manier te doen verbindt i-mens en Mederi.

De samenwerking tussen Mederi en i-mens werd verder verankerd in het aandeelhouderschap binnen Mederi NV. Samenwerken vergt een stevige fundering en een degelijke lange termijnvisie. Beide zijn aanwezig, gebaseerd op de jaren van samenwerking die reeds vooraf gingen. Mederi en i-mens staan klaar voor de thuiszorg van de toekomst, zonder afbreuk te doen aan ieders specifieke invalshoeken en focus. Zelfstandigen en loontrekkenden die samen professionele, efficiënte en innovatieve thuiszorg ontwikkelen, vormen de sleutel tot een haalbare thuiszorg.

Gepost op 17 jun 2022

Andere nieuwsartikels