In tijden van tekorten aan verpleegkundigen zijn de zelfstandigen broodnodig; een puzzelstukje binne

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding binnen het Vlaams Parlement organiseerde de voorbije weken in het Vlaams Parlement een tweeledige hoorzitting over meer handen aan het bed en over denkpistes om het personeelstekort in de zorg, in het bijzonder in de woonzorgcentra, op te vangen.

Dankzij een sterk oplossingsgerichte visie vanuit onze hoek (die u trouwens volledig kan nalezen via deze link) werd CEO van Mederi Willy Vertongen uitgenodigd als de expert ter zake om de (zelfstandige) thuisverpleging te vertegenwoordigen in deze materie.
Hij bracht volgende aanvullingen op de voorstellen in de conceptnota’s van Open Vld en NVA:
  • Maak werk van functiedifferentiatie die gebaseerd is op evidentie, en niet enkel omdat de nood er is vanuit tekorten.
  • Zorg voor uitdagende werkomgevingen die ook rekening houden met het feit dat verpleegkundigen niet kiezen voor deze opleiding om bandwerk te doen.
  • Zorg voor een regelluwte die toelaat dat er dynamische en vernieuwende initiatieven mogelijk worden in de zorg. Uiteraard moeten die getoetst worden op kwaliteit van zorg en hun ethisch kader. Laat ethisch zorgondernemerschap toe, het zal zorgen voor een uitdagende werkplek.
  • Zet in op welbevinden van de mensen in de zorg, zodat ze terug energie halen uit hun werk.
  • Vergeet niet dat er meer dan 20.000 verpleegkundigen zijn die er voor kiezen om hun job als zelfstandige uit te voeren. Een wervend beleid moet er dan ook voor zorgen dat ook zij worden meegenomen in oplossingen en niet enkel loontrekkenden.
  • Gun het de sector om zelf voorstellen uit te werken die bijkomende instroom mogelijk maken.
  • Zorg voor intelligente digitalisering en een financiering van zorg die aangepast is aan deze digitalisering. Projecten rond zorg op afstand en telemonitoring hebben bewezen dat ze werken en dat ze besparend werken; rol ze uit.
  • Kijk en leer uit good practices in andere landen. De zorg is niet louter een tewerkstellingsproject dat (over)gesubsidieerd moet worden, het is de belangrijkste uitdaging voor de toekomst. Zorg moet betaalbaar gemaakt worden en dat kan enkel door een gezonde mix van ondernemerschap met het klassieke model van personeelsfinanciering toe te laten.
  • Zorg ervoor dat er interministerieel overlegd wordt zodat er meer duidelijkheid komt in functies, diploma’s, financiering  en zorgvormen.
  • Laat creativiteit toe in de zorg, het zal er mee voor zorgen dat zorg terug boeiend en uitdagend wordt. Pak tegelijk excessen die enkel gebaseerd zijn op winstbejag ten koste van patiënt en medewerker duidelijk aan.
Ook Tom Vermeulen (onderzoeker UAntwerpen), Mieke Vandorpe (consultant woonzorgcentra), Koen Wuyts (algemeen directeur Zorg Leuven), Piet Vanwambeke (voorzitter VADOZ), Ellen De Wandeler (algemeen coördinator NVKVV), Paul Cappelier (voorzitter Befezo) en Candice De Windt (Vlaamse Zorgambassadeur) werden gehoord in deze materie. Bedankt voor jullie constructieve aanpak!

VLaams-parlement.PNG

Gepost op 25 mrt 2022

Andere nieuwsartikels