Grote onzekerheid rond budget thuisverpleging, op een moment dat onze sector smeekt om duidelijkheid

Grote onzekerheid rond budget thuisverpleging, op een moment dat onze sector smeekt om duidelijkheid

Regering zet overlegmodel buitenspel en stort de patiënten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid

De Algemene Raad van het RIZIV kon de begroting voor de ziekteverzekering voor 2020 gisteren niet goedkeuren. Zowat iedereen steunde het voorstel dat op 7 oktober jongstleden door het Verzekeringscomité, bijna unaniem, werd goedgekeurd, en dat voorzag in tal van positieve maatregelen ten gunste van de patiënten. De regeringsvertegenwoordigers verwierpen echter het voorstel, zonder er zelfs maar over te discussiëren of een alternatief voor te stellen. Met deze houding zet de overheid het overleg buiten spel en brengt zij patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in onzekerheid.

De regering veegde het door het Verzekeringscomité quasi unaniem goedgekeurd voorstel van tafel. De regering reikte zelfs geen alternatief aan en zocht niet naar een compromis, wat maakt dat er vandaag geen budget voor de ziekteverzekering werd vastgelegd. Het is de regering in lopende zaken die nu zelf over de begroting moet beslissen. Maar op de vraag wanneer en hoe, is gisteren geen antwoord gegeven. De overheid zet het overlegmodel dus buiten spel en stort patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in een extreme onzekerheid.

Het voorstel van het Verzekeringscomité was redelijk en evenwichtig. Door een aantal uitzonderlijke uitgaven uit de begroting te houden en door een inspanning aan de farmaceutische industrie te vragen, die haar budget de afgelopen jaren systematisch overschreed, heeft het Verzekeringscomité een evenwichtige begroting voorgesteld die geen nieuwe besparingen aan de andere sectoren van de ziekteverzekering oplegde. Dankzij dit voorstel kon ook een kleine marge van 101 miljoen euro worden vrijgemaakt voor nieuwe dringende initiatieven ten behoeve van patiënten. 8,5 miljoen euro zou naar de thuisverpleging gaan voor oncologische zorg thuis, casemanagement en zorgcoördinatie. Stuk voor stuk voorstellen waarvan wij bij Mederi denken dat de patiënt er enkel beter kan van worden. Daarnaast werd een indexering van 1,95% voorgesteld. Er lag een voorstel op tafel waar onze sector thuisverpleging een beetje ademruimte en erkenning zou krijgen…

Het voorstel van het Verzekeringscomité bevatte niet alleen financiële maatregelen, maar ook inhoudelijke voorstellen voor een gezondheidszorg met een betere toekomst. Het Verzekeringscomité pleitte voor een andere aanpak die zou vertrekken vanuit een meerjarenvisie, een transversaal beleid (voor het eerst werd er nagedacht over de sectoren en beroepsgroepen heen!), monitoring van gezondheidsdoelstellingen, voldoende financiering om aan de behoeften te voldoen en een grotere verantwoordelijkheid voor de farmasector.

Wij voelen ons totaal miskend. Het overlegmodel was nog nooit zo succesvol geweest en dit mooie voorstel wordt nu van tafel geveegd. De thuisverpleging en alle andere zorgverleners zitten nu in grote onzekerheid. Wij vanuit Mederi namen onze verantwoordelijkheid in en buiten het verzekeringscomité. Wij betreuren dat de regering niet tot een akkoord kwam en tevens geen eigen voorstel deed.

Gepost op 22 okt 2019

Andere nieuwsartikels