Financiële tegemoetkoming Sociaal Statuut

Financiële tegemoetkoming Sociaal Statuut

Onder de noemer Sociaal Statuut kent het RIZIV een jaarlijkse bijdrage toe aan de zelfstandige thuisverpleegkundigen. Deze kan je gebruiken voor een rente, pensioen of een kapitaal in geval van rust, invaliditeit of overlijden, zoals een verzekering gewaarborgd inkomen of pensioensparen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet en tegen 31 maart jouw formulieren binnenbrengt, geniet je van dit financiële voordeel. De financiële tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan jouw verzekeringmaatschappij of pensioeninstelling in jouw voordeel voldaan.


Wie komt in aanmerking?
Om de bijdrage van € 521,16 te krijgen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
•             Zelfstandig in hoofdberoep
•             Geconventioneerd
•             Tussen 33.000 euro en 150.000 euro gefactureerd hebben gedurende het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft
Let op: vóór 31 maart 2019 moet je aanvraag voor het jaar 2018 binnen zijn.


Prevoca: Verzekering Gewaarborgd inkomen
Précura en Mederi slaan de handen in elkaar om dit unieke aanbod voor Mederi-leden te presenteren. Prevoca is een verzekering Gewaarborgd inkomen voor Mederi-leden, die voorziet in een basiswaarborg van 40 euro per dag in geval van arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandig verpleegkundige hoef je met deze verzekering alvast niet wakker te liggen van onheil op je professionele pad.
Indien je ervoor kiest om de bijdrage van het Sociaal Statuut te investeren in de verzekering Gewaarborgd Inkomen van Precura, zorgt Precura ook voor de aanvraag bij het RIZIV. Doen dus!


Meer info?
Voor de verzekering Gewaarborgd inkomen Prevoca kan je hier terecht: http://www.precura.be/nl/content/prevoca-voor-leden-van-mederi
Meer informatie en de aanvraagformulieren tref je op de site van RIZIV: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/sociaal-statuut.aspx
Voor vragen omtrent het Sociaal Statuut kan je terecht op het emailadres staf@mederi.be.

Gepost op 08 mrt 2019

Andere nieuwsartikels