Cookieverklaring Mederi

Indien onderstaand beleid niet voldoende informatie bevat of niet duidelijk is, kan u ons steeds contacteren via gdpr@mederi.be.
Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: +32 2 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-dba.be  (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 
www.mederi.be maakt gebruik van cookies. Met dit cookie-beleid willen wij u informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies worden door de internetbrowser opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Het zijn informatiebestanden die surfgedrag bijhouden.
 
In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

  1. MEDERI: 
MEDERI NV
Adres: Groot-Brittanniëlaan 18 – 9000 Gent
Telefoon: 078/156 111
e-mail: secretariaat@mederi.be
Ondernemingsnummer: BE0859.979.036
RPR Gent afdeling Gent
 
MEDERI-VZW Verpleegregio Vlaams Gewest
Adres: Drie Sleutelsstraat 74 – 9300 Aalst
Telefoon: 078/156 111
e-mail: secretariaat@mederi.be
Ondernemingsnummer: BE0884.431.350
RPR Gent afdeling Dendermonde

 
  1. Website: De website van Mederi, www.mederi.be, ontwikkeld en uitgebaat door Mederi.
  2. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.            Cookies
MEDERI streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. 
 
MEDERI brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.
 
Er is een verschil tussen ‘first-party-cookies’, geplaatst door MEDERI, en ‘third-party-cookies’ die door derden worden geplaatst en waarbij de informatie aan derden wordt verzonden maar niet wordt verwerkt of verzameld door MEDERI. Voor wat betreft deze laatste cookies verwijzen wij naar de beleidsverklaringen van deze derde partijen.
Daarnaast zijn er ook soorten cookies die op de Website worden gebruikt, namelijk:
Volgende cookies kunnen door Mederi worden geplaatst:
 
CMSCookieLevelSystemSpecifies which cookies are allowed by the visitor.
ASP.NET_SessionIdSystemKeeps the user session ID for security reasons.
CMSCsrfCookieSystemStore's a security token that the system uses to validate all form data submitted via POST requests. Helps protect against Cross site request forgery.
CMSPreferredCultureEssentialStores the visitor's preferred content culture.
CMSMobileRedirectedEssentialIndicates if the visitor has been redirected to the mobile version of the website by the Mobile device redirection web part.
CMSCurrentThemeEssentialStores the name of the current visual theme to provide proper design to the dialog windows.
WebauthtokenEssentialLive ID authentication cookie.
CMSForumPostAnswerEssentialKeeps a list of Question-Answer forum posts in which the user voted for an answer to prevent repeated votes.
CMSVotedPollsEssentialKeeps a list of polls where the user voted to prevent repeated votes.
CMSRatedDocumentsEssentialKeeps a list of pages that the user rated to prevent repeated votes.
CMSShowDesktopVersionEssentialIndicates that the visitor has switched to the desktop (default) version of the website from a specific device profile.
CMSWindowsUserEssentialStores information for users who were imported from an Active Directory domain during authentication.
.ASPXFORMSAUTHEssentialStores the user's encrypted authentication ticket when using forms authentication.
CMSPreferredUICultureEditorStores the preferred UI culture of the user.
CMSViewModeEditorStores the user's current view mode (Edit, Preview, Design, etc.).
CMSImpersonationEditorStores user information when impersonating a different user in the administration interface.
CMSUserWordsEditorUser's custom word dictionary kept by the spell checker.
DisplayContentInDesignModeEditorRemembers the user's setting of the Web part content checkbox on the Design tab (for example in the Pages application).
DisplayContentInUIElementDesignModeEditorRemembers the user's setting of the Web part content check box on the Design tab of UI elements.
CMSMacroDesignerTabEditorRemembers the last active tab of the Edit macro condition dialog.
CMSSplitModeEditorRemembers the state of the language version split-view mode when editing multilingual websites.
CMSPreviewStateEditorStores the user's latest page design preview preferences.
CMSPropertyTabEditorRemembers the last active tab of the Properties section in the Pages application.
CMSViewTabEditorRemembers the last active tab of the View section in the Preview mode of the Pages application.
CMSValidationTabEditorRemembers the last active tab of the Validation section in the Preview mode of the Pages application.
CMSEdABSelectorState<ABtestname>EditorStores the state of the selectors on the A/B test overview page.
CMSEdVariantSliderPositions<templateid>EditorRemembers the position of the variant slider when defining variants for MVT or Content personalization.
CMSEdNoTestMVT<templateid>EditorStores the currently selected MVT combination for editors in the administration interface.
CMSEd<GUID>CurrentEditorStores the current step of Wizard layout web parts in the administration interface.
CMSWebPartToolbarCategoryEditorStores the selected web part category on the web part toolbar.
CMSWebPartToolbarMinimizedEditorRemembers if the user minimized the web part toolbar on the Design tab.
CMSCurrentDeviceProfileNameEditorStores the selected device profile when editing pages.
CMSCurrentDeviceProfileRotateEditorRemembers whether the device preview uses the landscape or portrait view.
CMSUniGraphEditorStores the user's Snap to grid preference in the advanced workflow and marketing automation designer.
CMSSessionTokenEditorStores the token used by the web service that provides the advanced workflow and marketing automation designer.
VisitorStatusVisitorIndicates if the visitor is new or returning. Used for tracking the visitors statistic in Web analytics.
SourceVisitorStores the channel from which the visitor arrived as part of a campaign (e.g., email, Facebook, Twitter, etc.). Based on the utm_source query string parameter.
CampaignVisitorStores the name of the campaign assigned to the visitor.
ContentVisitorStores the specific content item through which the visitor arrived as part of a campaign. Based on the utm_contentquery string parameter.
TrackedCampaignsVisitorStores all the campaigns, which should be tracked within a JavaScript snippet.
UrlReferrerVisitorStores the URL referrer from which the user arrives on the website.
CurrentContactVisitorStores the GUID of the contact related to the current site visitor. Used to track activities on the website.
CMSAB<ABtestname>VisitorUsed to track conversions for the test and maintain consistent page content for the visitor. Stores the name of the page variant assigned to the visitor, the list of performed conversions and information whether visitor is included in A/B testing specified by an A/B test.
CMSMVT<mvtestname>VisitorStores the combination of variants assigned to the visitor by an MVT test. Used to track conversions for the test and maintain consistent page content for the visitor.
CMSShoppingCartVisitorStores a GUID reference to the user's shopping cart. Allows the system to recover the shopping cart for unregistered customers, even after it is cleared from the cache (for example after an application restart).
CMSBodyClassVisitorBody element class to provide accessibility standards.
CMSUserPageVisitorStores the IDs (DocumentID, NodeID) of the last visited page. Used for logging landing and exit page web analytics and activities.
ChatLoggedInTokenVisitorStores the login state for the Chat application (indicates if the user is in the online state).
ChatSupportLoggedInTokenVisitorIndicates if the user is logged in to the support chat.
<Window name>_<Group ID>_roomIDVisitorStores bindings between groups of chat web parts and chat rooms (for a specific window or tab).
chat_autoinitchat_displayed_<GUID>VisitorRemembers if the Automatically initiated chat web part was shown to the user (prevents multiple chat initiation messages).
chat_kick_roomid_<room ID>VisitorIndicates that the user was kicked from the specified chat room (and is not allowed to return).
StrandsSBS_*VisitorUsed by the Strands Recommender solely for its own purposes. The cookies are managed on the Strands side.
CMSStrandsTrackEvent_*VisitorStores persistent HTTP context after a page is reloaded. Used for tracking of shopping cart events.
__openid_selector_*VisitorStores OpenId user identification for authentication purposes.
CMSLandingPageLoadedVisitorIndicates that the landing page has already been visited and the Landing page activity is not logged again for the current visitor. Expires after 20 minutes and the expiration period of the key is renewed every time the website is accessed again.

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. U kan steeds weigeren om de cookies te accepteren (blokkeren). U kan dan nog steeds onze Website bezoeken maar het is mogelijk dat bepaalde toepassingen niet afdoende functioneren. Zonder ingeschakelde cookies is MEDERI namelijk niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

U kan de cookie-instellingen aanpassen via uw browser. Indien u dit niet doet, aanvaardt u het cookiebeleid van deze website.
 

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen de cookies te blokkeren of te verwijderen. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser. 

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.
 
2. Verwerking persoonsgegevens
Het is mogelijk dat door het gebruik van cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.
Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 28 juni 2021.