Verpleegdossier

Verpleegdossier

Algemene informatie

Het deskundig bijhouden van een verpleegdossier maakt vanzelfsprekend deel uit van kwaliteitsvolle en professionele zorg. En er is meer: indien het dossier niet correct wordt bijgehouden, kunnen de vergoedingen voor jouw prestaties zelfs worden teruggevorderd. Wij helpen je op weg om jouw dossiers in te vullen volgens de regels van de kunst.
 
Thema's:

Wat moet het dossier (minstens) bevatten
Extra’s bij een palliatief, wond- en diabetesdossier
Verpleegproces – hoe formuleer je een diagnose? – het formuleren van doelen
Evaluaties per type verstrekking

Opgelet: ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus kunnen onze opleidingen op elk moment geannuleerd worden. Mogen wij ook vragen de voorzorgsmaatregelen die op het moment van de opleiding gelden, na te leven. Het aantal deelnemers wordt beperkt naargelang de mogelijkheden op de locatie. Bedankt voor de medewerking!

 

Autre formations