Memorandum Mederi 2019

Memorandum Mederi 2019

Kwaliteitsvolle zorg voor patiënten, zonder de haalbaarheid voor de zorgverstrekkers uit het oog te verliezen. Dat is exact waar wij ons elke dag voor inzetten bij Mederi en dat zal dan ook blijken uit dit memorandum. Mederi is met zo’n 170 praktijken de grootste aanbieder van zelfstandige thuisverpleging in België. Aanvullend op het memorandum van de AUVB spitsen we ons dan ook graag toe op de zelfstandige thuisverpleging.

1.      Een minimumvoorwaarde in het leveren van professionele en kwaliteitsvolle thuisverpleging is het vormen van een praktijk. Met meerdere zorgverstrekkers kan een zelfstandige praktijk continuïteit verzekeren in de zorg voor zijn patiënten. Bovendien krijgt een praktijk met meerdere verstrekkers de kans zich positief te onderscheiden door te differentiëren in zijn aanbod.
 

2.      Vanuit bovenstaand principe zien we het belang van een aangepast financieringsstelsel toenemen. Het is niet fout om vergoedingen te verbinden aan meetbare kwaliteit, goede thuiszorg vereist nu net meer kwaliteit. Stimuleer praktijkfinanciering! Zo worden teams die hun kwaliteit aantonen beloond. Mederi biedt met het Mederi-kwaliteitslabel een antwoord op het meetbaar aantonen van kwaliteit in een praktijk thuisverpleging. Het label beschrijft welke criteria kunnen gehanteerd worden.
 

3.      Daarnaast is het vereenvoudigen en actualiseren van de nomenclatuur, zowel inhoudelijk als qua tarieven, een must. De nomenclatuur van vandaag is te ingewikkeld en niet up-to-date. Ook biedt de combinatie met praktijkfinanciering, gebaseerd op kwaliteit van zorg (zie punt 2), mogelijkheden.
 

4.      De zorgbehoevendheid van een patiënt te hoog scoren wordt onnodig door een meer billijke herverdeling te maken van de honoraria voor forfaitpatiënten en niet-forfaitpatiënten.
 

5.      De telematicapremie beperken tot voltijdse verpleegkundigen die jaarlijks meer dan 33.000 euro omzet behalen is niet voldoende. Ook deeltijdse verpleegkundigen met minder omzet voldoen immers aan exact dezelfde voorwaarden op vlak van digitalisering. Het herbekijken van de voorwaarde en de premie verhogen lijken ons de enige optie.
 

6.      De sociale en fiscale Maribel maakt het aantrekkelijker om tewerkstelling in de sector aan te bieden. Deze fondsen worden gefinancierd via RSZ-middelen. Ook zelfstandigen betalen RSZ. Waarom kunnen zij niet mee genieten van deze of gelijkaardige voordelen?

Extra: Mederi werkt momenteel aan een studie die dit verschil in beeld zal brengen.

7.      De sector kreunt onder administratieve druk. Wij vragen dan ook om na te denken vooraleer er meer administratie bijkomt. Het wordt bijvoorbeeld nu al duidelijk dat het dubbel van de factuur aan de mutualiteit opsturen naar de patiënt zeer weinig effect heeft. Durf te herbekijken!

Conclusie:

Een aangepaste en vereenvoudigde financiering heeft een impact op de aantrekkelijkheid van de thuisverpleging. Zorg voor een interessant kader om als praktijk aan de slag te gaan, waarin zowel zorgkundigen als verpleegkundigen (eventueel met verschillende specialisaties) hun plaats krijgen. Praktijkfinanciering en het belonen van kwaliteit binnen een praktijk bieden oplossingen. Durf hierbij ook de huidige nomenclatuur en administratie te herbekijken.

Lees het memorandum van de AUVB hier.

Gepost op 03 avr. 2019

Autres nouvelles