Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (ÉÉNLIJN.BE, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging , eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd. Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld.

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd.
 
Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld. Zeker rond het leren delen van gegevens en leren samenwerken aan eenzelfde medicatieschema waren er nog veel vragen van zorgverleners. Onduidelijkheid rond wettelijke taken, rolverdeling maar ook de juridische implicaties bleken in veel gevallen een hinderpaal. In een uitgebreide nota wordt dan ook ingegaan op de rol van huisarts, (huis)apotheker, thuisverpleegkundige maar ook de patiënt in het proces rond het delen en beheren van een medicatieschema.
 
Uit de proefprojecten rond het Vitalink medicatieschema bleek dat de drempels die daar succesvol gegevens delen in de weg stonden, ook na het project bleven bestaan. Een heel groot aandeel van de problemen ging rond het leren samenwerken van zorgverleners. Men is zich niet alleen niet altijd bewust van de noodzaak tot samenwerken, maar ook hoe dit moet gebeuren, en hoe dit past binnen zijn wettelijke verplichtingen als zorgverlener zorgt voor veel vragen bij zorgverleners.
 
De nota wil ingaan op de problemen die goede zorg in de weg staan, en deze waar mogelijk wegwerken door de rolverdeling van elke zorgverlener te verduidelijken, de rol van de patiënt en het belang van multidisciplinaire samenwerking te benadrukken. Dit gekaderd binnen de huidige wettelijke verplichtingen en hoe gedeelde verantwoordelijkheid in deze context moet begrepen worden.
 
Hoewel deze nota niet alle oplossingen rond het Vitalink medicatieschema biedt, willen de koepelorganisaties zorgen voor een houvast voor zorgverleners in het leren samenwerken binnen het correcte wettelijke kader, met aandacht voor de huidige stand van zaken rond het Vitalink medicatieschema.
 
Dit initiatief krijgt de waardering van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en zal vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aangevuld worden met andere initiatieven om ook de technische kwaliteit van het medicatieschema te verbeteren en het medicatieschema mee te verankeren op federaal niveau. Ook de rolverdeling tussen eerste en tweede lijn wordt verder opgevolgd. Door een geëngageerde inzet van alle betrokken partijen moet er zo gewerkt worden aan een vlot gedeeld en deelbaar medicatieschema.

De link naar de visienota vindt u hier.
 

Gepost op 14 nov. 2018

Autres nouvelles