Bijkomende indexering van de honoraria vanaf 1 juni 2022

De regering heeft beslist om in 2022 een eenmalige bijkomende vergoeding toe te kennen aan de zorgverleners van wie de honoraria gekoppeld zijn aan de gezondheidsindex. Hiermee speelt ze in op de huidige hoge inflatie en het feit dat het systeem van de ‘gezondheidsindex juni/juni’ slechts met vertraging effect heeft.

De tarieven van de thuisverpleging worden tijdelijk bijkomend 2% geïndexeerd. Dit voor de periode van 1 juni 2022 tot 31 december 2022.

Vanaf 1 januari 2023 zal de normale jaarlijkse indexering van toepassing zijn die wordt berekend op de gezondheidsindex van juni 2022. Op basis van de huidige schattingen bedraagt de voorlopige index op 1 januari 2023 7,84%.

Een voorbeeld:
- Op 31 mei 2022 bedraagt het honorarium van een verstrekking 100,00 euro.
- Vanaf 1 juni 2022 wordt dit verhoogd tot 102,00 euro aangezien het honorarium gekoppeld is aan de gezondheidsindex juni/juni.
- Op 1 januari 2023 wordt teruggevallen op het normale indexmechanisme, namelijk de verhoging van 7,84% op het honorarium exclusief de verhoging op 1 juni 2022. Op basis van de huidige hypothesen betreft het voor dit voorbeeld dan een honorarium van 107,84 euro. 

Gepost op 25 mai 2022

Autres nouvelles